Wika
49

Sinodo ng Kabataan ni Francis, Nakompromiso Bago Pa Magsimula

Ang pamunuan ng Katolikong Pranses na Scouts d’Europe ay ipinahayag sa publiko na hindi nila maintindihan nang malaman nila kung sino ang ipadadala ng mga Obispong Pranses sa Roma sa Marso para sa …