Clicks49
vi.news

Không có "Bản sửa đổi chính thức" vì Brandmüller đã mất dũng khí

Hồng y Raymond Burke sẽ không đưa ra một bản sửa đổi chính thức của Amoris Laetitia, như ông đã tuyên bố vài lần trong năm 2017.

Hilary White viết trên blog whatisupwiththesynod.com (ngày 9/4) rằng Brandmüller đã nhụt chí khi các Hồng y Meisner và Caffarra qua đời và nói với Hồng y Burke rằng ông sẽ không đi xa hơn. Do đó Burke đã bỏ bản điều chỉnh chính thức.

White gọi tuyên bố tôn giáo gần đây của Burke và Brandmüller là "một tuyên bố rằng họ đang rút lui".

Và, "Dubia đã kết thúc như một bài tập."

Hình ảnh: Walter Brandmüller, © Manfred Ferrari, #newsCpwoysdyvz