Clicks885

Dlaczego encyklika "A quo primum" jest nieaktualna?

Dlatego, że dotyczy problemów społecznych, jakie były udziałem Polski w XVIII wieku:

Żydzi w tym Królestwie mogą handlować z zyskiem trunkami i winem. Im również zlecono starania o publiczne dochody. Szynki, karczmy, pola i wsie są im powierzone w dzierżawę, przez co mają władze nad chrześcijańskimi wieśniakami i nieludzką władzą oraz rozkazem zmuszają ich do pracy, podróży i pańszczyzny, a co gorsza wyznaczają im kary, częstokroć karząc rózgami. To powoduje, że nieszczęśliwi wieśniacy, będąc pod władzą Żyda, muszą go słuchać jako poddani pana (A quo primum – Wikipedia, wolna encyklopedia).

Podobnie nieaktualna jest np. encyklika "Cum primum" Grzegorza XVI, czy bulla Innocentego IV "Ad extirpanda".

Tego typu papieskie nauczanie i zarządzenie nie posiada rangi nieomylnej i jest uwarunkowane sytuacją historyczną, dlatego podlega zmianie.

Tylko święty depozyt wiary (depositum fidei) jest niezmienny i nikt nie ma prawa go naruszyć, nawet sam papieżSobór Laterański III o współżyciu z Islamem.

Warto wspomnieć, że nawet słynna bulla "Quo Primum" nie zawiera definicji nieomylnych i dogmatycznych, dlatego Mszał św. Piusa V był edytowany w ciągu wieków i papieże nie zaciągnęli z tego powodu ekskomuniki.
wacula25@wp.pl likes this.