Clicks199
hr.news

Kardinal Ouellet miješa činjenice i optužuje Franju

U svom oštrom odgovoru zviždaču Viganu 7. listopada, kardinal kurije Marc Ouellet pomiješao je činjenice.

Tvrdi da je papa Franjo zanemario informacije koje je dobio od Vigana o kardinalu McCarricku jer je istoga dana primio mnoge druge nuncije i bio preopterećen informacijama.

Ovo nije istina. Viganò nije obavijestio Franju o kardinalu McCarricku 21. lipnja kada su se prvi put susreli u vrijeme velike audijencije za mnoge nuncije, već dva dana kasnije, 23. lipnja kada je Viganó dobio privatnu audijenciju.

Ova druga audijencija održana je nakon Franjine nedjeljne mise do Angelusa u 12:00 i trajala je 40 (!) minuta. To je bila jedina audijencija koju je Franjo odobrio tog jutra.

Time se Ouelletova apologija pretvara u optužbu: Ouellet priznaje da je Franjo obaviješten o McCarricku i da nema izlike zašto je "zaboravio" eksplozivne informacije koje je dobio od Vigana.

Slika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsSdwixuqznr