Jazyk
Zobrazení
192
Stylita 19 3

Boží slovo na den 8.2. A.D. 2018

Boží slovo na den


Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit;
hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám;
a ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.
On jí řekl: „Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.“
Odpověděla mu: „Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech.“
Pravil jí: „Žes toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“
Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.

Mk 7,24-30
obr. Kristus a Kananejská žena, Pieter Lastman, 1617
Napsat komentář
mike084
Přece však neodtrhnu království celé, jeden kmen dám tvému synovi kvůli Davidovi, svému služebníku, a kvůli Jeruzalému, který jsem si vyvolil.“ kmeň Jùda čo sa nápadne podobá slovu Jehuda podľa toho kmeňa vlastne dostali židia meno Jùda - Jehuda - ŽID Jehuda a Jùda sú zameniťeľné ale to aj Jùda a JUDÁŠ
henta
Něco podobného od Blaise Pascala:

" A tak, aby se zjevil otevřeně těm,
kdo ho celým srdcem hledají,
a zůstal skrytý pro ty, kdo mu celým
srdcem unikají, přitlumil svou pozna-
telnost tím způsobem, že dal viditelná
znamení těm ,kdo ho hledají, a ne těm
kdo ho nehledají. Je dostatek světla pro
ty, kdo si z celé duše přejí Boha spatřit,
a dostatečná tma pro ty, kdo mají
přání opačné."
Stylita se to líbí. 
Stylita
Písmo svaté nás usměrňuje k jednání, které je v souladu s ctností, ale také k čistému zření. V něm najdeme povzbuzení k dobru, právě jako výstrahu před každým zlem. Toužíme-li nabýt poznání, mnohému se naučíme. Pilností a prací a samozřejmě láskou, kterou dává Bůh, lze všechno postihnout. Neboť kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Tlučme tedy na dveře tohoto … Více
henta
NEDĚLEJME STEJNOU CHYBU. Prohýřit
milost Boží je velká opovážlivost. Myslíte
že ji neprohýřili, ti kteří vulgárně tvrdí,
že Kristus Pán přišel za solidarity
se světem.?

Stále jsme v těle, pokání, pokání, pokání!

P.S. V.V. Lenin zase pravil: učit se, učit se,
učit se/jistě pro křesťany platí učit se být
Kristovými učedníky.../
henta
"Šalomoun dělal to, co se nelíbilo Hospodinu,
a nezůstal mu věrný jako jeho otec David..."


Být věrný sobě, vyžaduje nutnost být věrný
poznání, které mám od Pána BOha.
Taková věrnost vyžaduje stálou bdělost
srdce-mysli. Nepřítel vždy najde způsob
jak nás přelstít.
Na ŠALAmounovi vidíme, že nebyl věrný
a vděčný Hospodinu. Prohýřil MOUDROST!!
mike084
Hebr 8,13

Keď povedal "novú", vyhlásil prvú za starú; čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku.
ceskoslo se to líbí. 
henta
Mike, je to zbytečné. Ty máš úplně
jiné myšlení. Jsi uplně jinde než henta.
Co je bližší Božímu srdci to nechme
na něm. +++!
mike084
Peter bol už Kresťan RODOM žid už NIE JE žid ani grék veď práve preto vedel že to samozrejme prešlo na nás ono SZ tiež nemáme od židov ale od pokresťančených židov rodom Kresťanstvo NIE JE Judaizmus + Ježiš toto je blud
henta
V té době byla většina, křesťanů
z Židovství. I Petr byl Žid - tedy
měl duchovní dědictví otců -
"zažrané pod kožů" až do morku!
mike084
1Pt 2,9-10

9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. 10 Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

nepripisuje niekto židom čoho sa samy zriekli a prešlo to na Cirkev a nás? … Více
mike084
cuius regio, eius religio (koho panstvo, toho náboženstvo). kto si toto vymohol? napoviem KATOLÍCI TO N E B O L I !!! to sú nejaké boľševické blbiny Katolícka Viera zakazuje nanucovanie ale nie všetci sa toho držali Karol Veľký dostal hubovej polievky keď vnútil Krst
henta
"...drobty pod stolem..."

Křesťané z pohanství, byli po pronásledování
houfně křtěni ,dle územního celku jejich pána-
byl-li také pokřtěn.

Jak mohli dostat "pod kůží", duchovní odkaz
Starozákonního- Božího národa.

Ano byli naroubování, ale věděli na co?
He? Ani dnes to nevíte. Až mi opět
půjde myš :-(( dám zde odkaz na to
video od B811.....
mike084
viete že do roku 1054? vlastne urážate spoločnú históriu s ľudmi v schizme? ja ti vám neviem ale rozbroje a kacírstva nie je to onen kúkoľ? áno už Pápež Klement I musel riešiť korinťanov to ani nemôže byť ináč diabolos znamená trhač a hádam nebude trhať niečo čo mu nie je nebezpečné bludov môžem vymenovať X a Cirkev stále existuje aj modernizmus zakape ako lohaza
henta
Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi
se pod stolem živí z drobtů po dětech".


To je pokora prvních pohanů, kteří se
sešli s Kristem Pánem.
Dlouho jim to
nevydrželo. Za několik desítek let,
pohané/už pokřtěni/, zapoměli na
onu pokoru i na to že jsou živi z drobtů
pod stolem".

Začalo :-)) eldorádo, které přetrvává. Viz dnes
mike, či ceskoslo.....
Zedad
Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky!
Zedad
Proto se rozhněval Hospodin na Šalomouna, že odvrátil své srdce od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát zjevil a právě to mu přikázal, aby nectil cizí bohy, ale on nedbal na tento příkaz.
Hoki
Jen pro zajímavost uvádím z jedné práce o tom k čemu vedlo uctívání božstev o kterých hovoří 1. čtení. které uvádí níže Stylita. Mimochodem, je zajímavé uvažovat nad významem oběti s přesahem ke křesťanství....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bible hovoří o lidských obětech mezi Moábci a Aramejci. Podle 2 Kr 3,26 moabský král … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Šalomoun dělal to, co se nelíbilo Hospodinu, a nezůstal mu věrný jako jeho otec David. Tehdy vystavěl Šalomoun obětní výšinu … Více