Clicks96
borgan
11

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga?

37.Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga?

Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem Panem jedynym" (Pwt 6,4); „bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny" (Iz 45,22). Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest „jedynym Panem" (Mk 12,29). Wyznanie, że Jezus i Duch Święty są Bogiem i Panem, nie wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
wacula likes this.
Wyznanie, że Jezus Chrystus i Duch Święty są tym samym Bogiem i Panem, nie wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu.
wacula likes this.