Clicks74
charisma
1

Jöjj el, szívünk orvosa...

A klasszikus latin mára holt nyelvvé vált, a szaktudományok nyelvezetében azonban tovább él, sőt itt új tartalmakat is jelölhet. Írásom merészségét az adja, hogy a pünkösd ünnepéhez kapcsolódó két középkori himnuszunk - Veni Creator Spiritus és Veni Sancte Spiritus - eredeti szövegét olyan kettősségben próbálom olvasni, amelyben a középkori latin szavak jelentésébe megkísérlem azokat a modern tartalmakat is beleérteni, amelyeket ezek a mai orvosi szaknyelv terminusai szerint hordoznak.

Ez a kísérlet olyan képeket tár elénk, amelyek segíthetnek abban, hogy új módon csodálkozhassunk rá ezekre az ősi imádságokra, az imán keresztül pedig a Szentlélek mindeneket megújító kiáradására.

Teljes cikk
paro likes this.