Clicks23
lt.news

Pranciškus: „Pagrindinis tikėjimas žmonija“ yra svarbesnis nei krikščioniškasis tikėjimas?

Balandžio 19-osios auditorijos metu su televizijos BBC gėjų propagandine laida Pranciškus trivializavo homoseksualų santykius ir sanguliavimą.

Jis taip pat auditorijoje dalyvavusiems gėjams karininkams pasakė, jog jis jaučiasi būdamas „tarp brolių ir seserų“.

Pranciškus paaiškino, jog nieko neklausė savo svečių apie tikėjimą ar įsitikinimus, nes „jūs tiesiog turite esminį tikėjima žmonija“ (tarsi tikėjimas Dievu būtų kažkas antraeilio).

„Tikėjimas žmonija“ yra stabmeldystės ir savęs pateisinimo esmė.

Tuomet Pranciškus prašė tų, kurie yra tikintieji, pasimelsti už jį kol netikinčiųjų paprašė palinkėti jam „geros kelionės ir nemanyti, kad jis išdavikas“ - tarsi žmonių „palinkėjimai“ galėtų padaryti įtaką.

#newsTigmkiicrr