Clicks36
fil.news

Austrianong Nunsyo: Ang Mga Alemang Obispo ay "Isang Kahihiyan"

Ang Apostolikong Nunsyo sa Austria, ang ipinanganak na Swiss na si Arsobispo Peter Zurbriggen, ay binatikos sa pangaral, sa Heiligenkreuz Abbey noong Mayo 1, ang mga Alemang obispo dahil sa pang-aaway sa punong ministrong Bavarian na nag-utos na magsabit ng krus sa mga pampublikong gusali.

Hindi pinangalanan ni Zurbriggen ang pangunahing salarin, ang nagngangalang si Kardinal Reinhard Marx ng Munich.

Ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw, "Bilang Nunsyo at kinatawan ng Banal na Ama, nalulungkot ako at nahihiya na - noong ang mga krus ay itinayo sa mga kapit-bansa (Austria) - ang mga obispo at pari mismo ang bumatikos sa desisyon. Nakakahiya! Hindi katanggap-tanggap".

Pinalakpakan si Zurbriggen sa kanyang mga salita.

picture: Peter Stephan Zurbriggen, #newsShapwvhofg