Clicks48
vi.news

Phép lạ Thánh Thể ở Paraguay?

Một phép lạ Thánh Thể được cho là đã xảy ra tại thành phố Pedro Juan Caballero, Paraguay, vào ngày 8 tháng 8.

Theo cha Gustavo Palaces, linh mục giáo xứ Đức Mẹ từ bi ở Valle Puku, Aregua, một bánh thánh đã biến thành một thứ nhìn như cánh hoa hồng khô, từ đó rỉ ra một chất lỏng màu đỏ có mùi hoa hồng (video tiếng Tây Ban Nha bên dưới).

Điều này đã xảy ra trong nhà của một nhóm cầu nguyện. Bánh thánh được đặt trong một vật chứa dùng để rước lễ cho người bệnh.

Các thành viên của nhóm cầu nguyện cũng tuyên bố rằng một thời gian trước, một hình ảnh Rosa Mystica đã tiết ra dầu có mùi hoa hồng. Dầu được sử dụng cho những người bị bệnh mà nhiều người được cho là đã hồi phục.

#newsMuoagyetqi