Clicks30
vi.news

Giám mục người Đức gọi những người thuận sinh là "chống phá thai"

Không có gì đáng ngạc nhiên, Katholisch.de (ngày 19 tháng 5) đã gọi những người tham gia của Cuộc diễu hành vì cuộc sống vào Chủ nhật ở Rome, là "những kẻ địch của phá thai".

Thuật ngữ này được sử dụng bởi đội ngũ tuyên truyền phá thai, những kẻ sợ hãi thuật ngữ "ủng hộ sinh mạng" và gọi những kẻ giết trẻ sơ sinh là "ủng hộ lựa chọn" như thể giết người là một "lựa chọn".

Cuộc diễu hành thuận sinh quy tụ hơn 15.000 người tham gia. Không ai trong số các vị linh mục ca ngợi nhiệt thành Giáo hoàng Francis vì tuyên bố án tử hình là "vô đạo đức" có mặt.

Trong buổi cầu nguyện Regina Caeli vào Chủ nhật của mình, Francis thậm chí còn tránh nhắc đến cuộc Diễu hành.

Chỉ có hai hồng y, Raymond Burke và Willem Eijk của Utrecht, tham gia. TV2000, đài truyền hình của các Giám mục người Ý ủng hộ phá thai, đã bỏ qua sự kiện này.

Hình ảnh: © corrispondenzaromana.it, #newsGidskhmwfh