Clicks605
csk.news
1

Dogmatický arcibiskupi Santiaga volá po "ministerkách" ženy ako nuncio

Apoštolský správca Santiago de Chile, Celestino Aós, chce pre ženy „ministerky“ iné ako kňazstvo.

Povedal CruxNow.com (13. mája), že ženy by mali vyučovať a viesť farnosti [hoci ženy sa nenarodili, aby získali náhodné mužské zamestnania, ale aby sa stali matkami, ako sa rodia muži, aby im pomáhali ako otcovia],

"A tiež, ísť do extrémov, nie je žiadny dôvod, prečo by žena nemohla byť nunciom, alebo hlavou vatikánskej dikastérie."

Aós sa preslávil odmietaním prijímania kľačiacim Katolíkom na Svätý štvrtok.

Vymenovanie extrémistov ako Aós ukazuje, že „krízu zneužívania v Čile“ vytvorili homosexuáli, aby nahradili mäkkých-liberálnych biskupov pro-homosexuálnymi tvrdými dogmatikmi.

Obrázok: Celestino Aós, © Pontificia Universidad Católica de Chile, CC BY-SA, #newsKnrmujfzfe