Clicks120
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Które postacie w Piśmie Świętym są głównymi świadkami posłuszeństwa wiary?

26. Które postacie w Piśmie Świętym są głównymi świadkami posłuszeństwa wiary?

Jest wielu świadków, w szczególności dwóch: Abraham, który poddany próbie, uwierzył Bogu (por. Rz 4,3) i będąc zawsze posłusznym Jego wezwaniu, stał się „ojcem wszystkich tych, którzy... wierzą" (Rz 4,11.18), i Dziewica Maryja, która urzeczywistniała w sposób najdoskonalszy przez całe swoje życie posłuszeństwo wiary: Fiat mihi secundum Verbumtuum - niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf