Clicks25
vi.news

Một bể bơi trên đỉnh Nhà thờ Đức bà Paris?

Toàn bộ mái của Nhà thờ Đức Bà Paris có thể biến thành một bể bơi khổng lồ (ảnh), một công ty kiến trúc có trụ sở tại Stockholm đã đưa ra đề xuất như vậy.

Để đánh lừa những kẻ ngu ngốc, người ta đã gọi đây là "một không gian thiền định mới" thêm rằng nó sẽ cung cấp một "cảnh quan của Paris mà không gì sánh nổi."

Các sứ đồ bao quanh ngọn tháp sụp đổ trong trận hỏa hoạn ngày 15 tháng 4, sẽ được tái chế thành "người bảo vệ" quanh hồ bơi.

Chính phủ Pháp là chủ sở hữu của Giáo hội, sẽ phát động một cuộc thi quốc tế để thiết kế cho việc tái thiết.

Có một mối nguy hiểm thực sự là các chính trị gia hạng hai của Pháp có thể sử dụng công trình tái thiết để đặt tượng đài cho chính họ.

#newsHbdognjiol