Clicks3.1K

Ks. Arndt – Zestawienie odpustów nieautentycznych: 15 Modlitw św. Brygidy

1 Vote

Dzięki dokładnej lekturze książki ks. Arndta, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych, Kraków 1890 dokonanej przez naszego czytelnika Teigitur jesteśmy w stanie przekazać wiedzę pewną na temat odpustów nieautentycznych pochodzącą z roku 1890. Przyznać trzeba, że naszej redakcji ten szczegół umknął, więc bardzo Te igitur za tę korektę dziękujemy. Niniejszym przedstawiamy wspomniane strony z książki ks. Arndta:

[...]

Odnośnie 15 Modlitw św. Brygidy czytamy:

Odpusty, które miały być przywiązane do 15 modlitw objawionych św. Brygidzie. Obietnice bowiem uczynione wszystkim przez cały rok te modlitwy odmawiającym zawierają największe szaleństwa i sprzeciwiają się zasadom wiary św.

Fałszywe są zatem zarówno (a) odpusty, jak i (b) obietnice, formuując kwestię pozytywnie za odmawianie tych modlitw nie czeka nas żadan odpust, ani się obietnice nie spełnią, bo są bezzasadne i niekatolickie. A co to za obietnice? Przyjrzyjmy się Nabożeństwu 15 Modlitw w formie znalezionej na niecenionej skarbnicy modlitw nieautentycznych gloria.tv.

[...]

Zanim przystąpimy do lektury modlitw zaprezentujemy krótką analizę powyższych obietnic, które

„zawierają największe szaleństwa i sprzeciwiają się zasadom wiary katolickiej”,

jak pisze w roku 1890 ks. Arndt SJ cytując ks. Beringera, którego siódme wydanie książki o odpustach ukazało się w roku 1897, bo roku wydania pierwszego niestety znaleźć nie możemy. I co to znaczy? Że to, co szokowało teologów w połowie XIX wieku obecnie nikomu nie rzuca się w oczy. [...]

Autor tych słów odmawiał te modlitwy kilka lat temu, bez swojej obecnej wiedzy i świadomości religijnej, ale już wtedy zastanowił go fakt, po co św. Brygidzie była potrzebna wiedza, ile to dokładnie ran Pan Jezus odniósł. Autor tego wpisu się nigdy nad tym „liczebniczo”, jak w innym sławnym skeczu Sęk ze skarbnicy szmoncesów „starszych braci” nie zastanawiał, bo nie przyszło mu to do głowy. Czy takie rachowanie ran Zbawiciela nie jest niestosowne? Owszem, jest, chociaż jakaś „dusza pobożna” mogłaby odpowiedzieć, że „jak się kocha, to się każda rana liczy”. Owszem, liczy się, ale aż tak rachować nie trzeba. Według nauki Kościoła ze wzlędu na Bóstwo Chrystusa jedna kropla krwi Zbawiciela wystarczyłaby do odkupienia całego rodzaju ludzkiego. I tak w bulli Unigenitus Dei Filius (1343) Klemens VI. dogmatycznie stwierdza:

Non enim corruptibilibus auro et argento, sed sui ipsius agni incontaminati et immaculati pretioso sanguine nos redemit [cf. 1 Pt 1,18s], quem in ara crucis innocens immolatus non guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione totius humani generis suffecisset, […]. (DH 1025)

„Albowiem odkupił nas nie skazitelnym złotem albo srebrem, ale drogą krwią swoją jako niepokalanego baranka bez zmazy” (1 P 1, 18 n). Na ołtarzu Krzyża, On niewinny, ofiarował nie małą jej kroplę, która przecież na skutek zjednoczenia ze Słowem wystarczyłaby na odkupienie całego rodzaju ludzkiego […] (DH 1025, Brevierium fidei VII. 490)

Jeśli zatem jedna kropla byłaby wystarczająca, a Chrystu podjął Mękę na skutek swojej szczodrości, by wynagrodzić grzechy ludzkości Ojcu, to czy rachowanie każdej rany, w celu zapewnienia sobie jakichś dóbr wydaje się stosowne? Zdecydowanie nie. Zatem Pan Jezus nie mógł takich rzeczy św. Brygidzie obiecać, bo byłby sprzeczny z nauką swojego Kościoła oraz ze zdrowym rozsądkiem. Kolejno następuje wyliczanka łask:

[...]

Czytaj długą całość pod: wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/…/ks-arndt-zestaw…
Odnośnie 7 Ojcze Nasz jest podobnie należałoby odnaleźć jakieś oficjalne pismo na ten temat. Ks. Arndt tego nie wymienia, więc kto wie.

Ja sam odmawiam te modlitwy codziennie od 2012 roku, a zakończę je 26.04.2024, jeśli tego dożyję. Nadal uważam, że wyliczanie tych kropli krwi jest niestosowne i dlatego te objawienia wątpliwe.

Ale poprzez codzienne rozważanie tych aspektów Odkupienia z pewnoś…More
Odnośnie 7 Ojcze Nasz jest podobnie należałoby odnaleźć jakieś oficjalne pismo na ten temat. Ks. Arndt tego nie wymienia, więc kto wie.

Ja sam odmawiam te modlitwy codziennie od 2012 roku, a zakończę je 26.04.2024, jeśli tego dożyję. Nadal uważam, że wyliczanie tych kropli krwi jest niestosowne i dlatego te objawienia wątpliwe.

Ale poprzez codzienne rozważanie tych aspektów Odkupienia z pewnością nasza świętość rośnie, bo w sumie te dodatkowe modlitwy są opcjonalne. Więc jak się ktoś tym pomodli to mu raczej nie zaszkodzi, ale czy przez to do czyścca nie trafi? Odkąd odmawiam te modlitwy wydarzyło się w moim życiu tyle spraw, że mój okres potencjalnego przebywania w czyśccu się z pewnością zmniejszył. Czy to skutek tych modlitw? Nie wiem, bo odmawiam mnóstwo innych i modlę się dużo, więc to jakiś pakiet łączony.

Zatem skoro zacząłem to skończę, jak umrę to się okaże, czy te modlitwy są autentyczne.

W niemieckiej wersji ostatnia obietnica brzmi, że miesiąc przed swoją śmiercią zostanie o niej powiadomiowny. Więc jest różnica. Trzeba by przejrzeć obietnice w innych językach.

Wiem, że obietnice 9 pierwszych piątków miesiąca są prawdziwe, bo moja mama je w dzieciństwie odprawiła, potem była długo z dala od Kościoła, pod koniec życia się przybliżyła, ale umarła w stanie łaski, chociaż zmarła śmiercią nagłą (zawał), to jeszcze dzięki naprawdę cudownym zrządzeniom Opatrzności została odnaleziona, choć mieszkamy w różnych miastach i żyła tak długo, aż otrzymała w stanie świadomości ostatnie namaszczenie, bez spowiedzi i komunii, bo nie mogła już mówić. Zatem naprawdę w cudowny sposób umarła w stanie łaski.

Jaki wniosek? Prawdziwe obietnice się sprawdzają.
@Quas Primas

Nie ma zdania, skoro tyle rzeczy jest nieautentycznych. Oczywiście różaniem odmawiać trzeba, ale sobie tego tak nie przeliczać: Co z tego będę miał? to trzeba być bezinteresowanym.

Polecam tę konferencję po angielsku:

www.youtube.com/watch
Quas Primas
A co powie autor powyższego wpisu na temat tych obietnic?
sanctus.pl/index.php
albo tych: (pod filmikiem są obietnice)
www.youtube.com/watch