Clicks59
vi.news

Một tu sĩ Dòng Tên nhận chức thánh nhỏ

Tổng Giám mục Ottawa, Terrence Prendergast SJ, đã ban lễ cạo đầu và bốn chức thánh nhỏ cho Theodore Avram, một học giả dòng Tên, vào ngày 18 tháng 2.

Việc phong chức diễn ra trong nhà thờ cổ lễ, Hội Huynh Đệ của Thánh Peter. Các chức thánh nhỏ chỉ tồn tại trong Nghi thức La Mã. Trong Novus Ordo, chúng đã bị Paul VI bãi bỏ.

Dòng Tên là một trong những dòng chống Công giáo và già cỗi nhất của Giáo hội.

Hình ảnh: © Jacquie Fournier, NewLiturgicalMovement.org, #newsYsnkjbjkxz