Ngôn ngữ
Lượt xem
73
vi.news

Nhà thờ Áo sẽ bị biến dạng

Dàn hợp xướng thế kỷ 15 của nhà thờ Tu viện quân sự Áo ở Wiener Neustadt sắp sửa bị biến dạng. Ban thượng tế sẽ được gỡ bỏ để tạo chỗ đặt thêm ghế. Thay vào chỗ của ban thượng tế sẽ là một cái bàn. Đức Giám mục quân sự Werner Freistetter là người chịu trách nhiệm cho sự phá dỡ này, và nó sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2018.

Freistetter đã được sắc phong một giám mục vào tháng 6 năm 2015. Tháng 1 năm 2016, ông giải thể giáo xứ quan sự của nhà thờ của mình để tống cổ cha xứ Siegfried Lochner, người đã điều hành một giáo xứ năng động, trẻ trung và vô cùng Công giáo. Ở một chế độ mới, theo kiểu tự do cổ lỗ, các Thánh lễ có ít hơn 20 người tham gia.

Việc phá hủy giáo xứ đã được thực hiện dưới cái cớ vì lý do tài chánh. Tuy nhiên, việc xây dựng lại kế hoạch sẽ tốn kém vài trăm ngàn euro.

Hình ảnh: Presse St. Georgs-Kathedrale, #newsPrnlcnnhgh