Clicks62
vi.news

Soamandrakizay: Francis có đang rao giảng cho chính mình?

Khi "gia đình" trở thành tiêu chí quyết định cho những gì chúng ta cho là đúng và tốt, chúng ta cuối cùng sẽ biện minh cho các tập tục dẫn đến "một nền văn hóa đặc quyền và loại trừ", Giáo hoàng Francis nói trong bài giảng ngày 8 tháng 9 tại Soamandrakizay, Madagascar.

Chúa Kitô yêu cầu chúng ta nhìn "xa hơn", ông nói thêm.

Ông tiếp tục trích dẫn tài liệu lạc giáo Abu Dhabi của mình, nói rằng điều đó khuyến khích chúng ta coi "đối thoại như một con đường; hợp tác lẫn nhau như bộ quy tắc ứng xử; sự hiểu biết qua lại như phương pháp và tiêu chuẩn."

Tuy nhiên, đây chỉ là những lời tốt đẹp. Tại Vatican của Francis, điều ngược lại đang xảy ra. Francis chỉ khuyến khích bạn bè của mình, đặc quyền cho những kẻ cực đoan cánh tả, và loại trừ không thương tiếc và gạt người Công giáo khỏi Vatican của mình.

#newsKasbtpbqxr