Clicks23
lv.news

Turku musulmaņi turpina zaudēt savu reliģiju [tāpat kā “katoļi”]

Pagājušajā gadā 51% turku musulmaņu sevi raksturoja kā „dievbijīgus”, salīdzinot ar 55% desmit gadu agrāk; tā liecina Konda pētījumi.

Tajā pašā laikā ateistu skaits pieauga no 2% līdz 5%, bet “reliģisko konservatīvo” skaits samazinājās no 32% līdz 25%.

Ramadāna laikā gavēni ietur 65% – no 77%. To cilvēku skaits, kuri uzskata, ka pārim ir jāprecas reliģiski, samazinājās par 5% un krities līdz 74%.

Šie skaitļi ir pretrunā ar rietumu „islamizācijas” propagandu un liecina, ka valdības mēģinājumi veicināt reliģisko piederību neradīja nekādus efektīvus rezultātus.

Lai gan sabiedriskie reliģiskie akti ir bijuši stabili, privātie akti ir samazinājušies, kas nozīmē reliģijai savas sekas – līdzīgi kā tas notiek katoļu sabiedrībās.

Attēls: © AlCortés, CC BY, #newsYsdukqfxjp