Clicks41
vi.news

Buồn sâu sắc: Francis "hạ thấp" con dân của Chúa Kitô

"Giáo hoàng Francí được chú ý vì những tuyên bố mơ hồ của mình, nhưng tôi thấy ý nghĩa không rõ ràng có trong tài liệu Abu Dhabi là nghiêm trọng nhất", Cha Thomas Weinandy viết trên trang ChristianWorldReport.com (ngày 2 tháng 6).

Đối với ông, tài liệu mơ hồ này "hạ thấp" con dân của Chúa Kitô, "phá hoại chính Tin Mừng", và ngầm lật đổ ý chí thiêng liêng. Đối với Weinandy, thế này là "không thể tha thứ được" và "gợi lên nỗi buồn sâu sắc".

Weinandy kết luận rằng ngay cả một giáo hoàng cũng không thể đè lên ý chí thiêng liêng liên quan đến Chúa Kitô, "bởi vì Cha muốn mọi đầu gối phải bẻ cong trước tên của Jesus, chứ không phải tên của Phật, Mohammed, hoặc ai khác".

#newsDvwjwmggyv