Clicks27
vi.news

Francis: "Đức tin cơ bản vào nhân loại" có cơ bản hơn đức tin Công giáo?

Trong một buổi khán triều ngày 19 tháng 4 cho một chương trình tuyên truyền đồng tính của BBC, Giáo hoàng Francis không chỉ bình thường hóa tội gian dâm đồng tính.

Ông còn nói với các nhà hoạt động đồng tính có tham gia rằng ông cảm thấy mình "đang ngồi giữa những người anh em."

Francis giải thích rằng ông không hỏi bất cứ ai về đức tin hay niềm tin của họ là gì "bởi vì bạn có một đức tin cơ bản vào nhân loại" [như thể niềm tin vào Thiên Chúa là thứ gì đó không quan trọng].

"Niềm tin vào nhân loại" là bản chất của sự sùng bái ngẫu tượng và tự biện minh.

Sau đó, Francis đã cầu xin những người là tín đồ cầu nguyện cho ông ta trong khi ông ta yêu cầu những người không theo đạo hãy chúc ông "có một hành trình tốt đẹp mà tôi có thể không phải là kẻ phản bội" - như thể "lời chúc" của con người có thể tạo nên khác biệt.

#newsTigmkiicrr