Clicks747
csk.news
12

"Reforma" kúria vytvorí "superdikastériu", ktorá ešte viac zníži Kongregáciu pre Náuku Viery

„Reforma“ Rímskej kúrie zavedie vytvorenie novej „nadradenej služby“ pre evanjelizáciu, ktorá bude ďalej narúšať pozíciu Kongregácie pre Náuku Viery.

Evanjelizácia bola v Cirkvi od Druhého Vatikánskeho Koncilu mŕtva a bude tak i naďalej.

Podľa TheTablet.co.uk (22. apríla), zmeny budú zverejnené v Apoštolskej Ústave Praedicate Evangelium („Učte Evanjelium“), ktorá by mala byť zverejnená 29. júna.

Bombajský kardinál Oswald Gracias povedal, že nová nadriadená služba sa stane „prvou“. Spojí tak Radu pre Novú Evanjelizáciu a Kongregáciu pre Evanjelizáciu Národov.

Praedicate Evangelium tiež zmení usporiadanie, zlúčenie a zníži ostatné existujúce rady a kongregácie. Všetky budú označené ako dikasterie.

Nakoniec by sa malo vo vedúcich pozíciách objaviť viac laikov.

Obrázok: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsEbqsraansd
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik shares this.
Od 29.6.2019 nastane doba ztráty víry!
Tj. děsivá zpráva. Prý od 1.7.2019 má ukončit svou činnost kongregace pro nauku víry, potom bude chaos. Panna Maria to předpověděla 10.4.2019: NEMŮŽETE PROŽÍVAT VÍRU SVÝM ZPŮSOBEM Neposkvrněná PMaria nám oznamuje, že žijeme v době předcházející dobu VELKÉ TRAGÉDIE ZTRÁTY VÍRY. Proto nás varuje, že nemůžeme žít víru SVÉVOLNĚ. Čili máme žít víru dle zásady: NE má vůle, ale Tvá vůle se …More
Tj. děsivá zpráva. Prý od 1.7.2019 má ukončit svou činnost kongregace pro nauku víry, potom bude chaos. Panna Maria to předpověděla 10.4.2019: NEMŮŽETE PROŽÍVAT VÍRU SVÝM ZPŮSOBEM Neposkvrněná PMaria nám oznamuje, že žijeme v době předcházející dobu VELKÉ TRAGÉDIE ZTRÁTY VÍRY. Proto nás varuje, že nemůžeme žít víru SVÉVOLNĚ. Čili máme žít víru dle zásady: NE má vůle, ale Tvá vůle se staň Pane Bože. Tj. tak jako když se modlil Syn Boží k svému Otci v Getsemane..
Blahovec01 and 2 more users like this.
Blahovec01 likes this.
Mates5485 likes this.
fiat33 likes this.