Clicks2.9K
ŚW.FILOMENA
1

ZEBRANE I POLECANE ORĘDZIA - DLA NASZEJ ŚWIĘTOŚCI

Kochając prawdziwie dusza pragnie świętości; nie dla jej samej. Ponieważ pragnie Boga, dlatego też pragnie być czysta, aby podobać się Bogu, aby Go nie ranić, aby Go nie zasmucać. I to ze względu na Boga dusza ta stara się we wszystkim: i w swoim spojrzeniu, i w swoich słowach i czynach, w swoich myślach, w swoim sercu być czystą, nieskalaną. Ona kocha i tylko dlatego chce być święta, i tylko dlatego chce zawsze wybierać świętość ...
_______________________________________________


1. BÓG OJCIEC: Jak zaślepieni jesteście, żeby nie widzieć, że to nie wasza przyjemność, ale szatana. To robicie, co on wam każe...

________________________________________________________________________________

2. PAN JEZUS: Jeśli człowiek pragnie posiadania innego człowieka, kiedy podziwia go i pożąda, nie jest to miłość, ale oślepiająca żądza

________________________________________________________________________________

3. PAN JEZUS: Czy nie sądzicie, że popełniacie grzech przeciw Bogu, kiedy tarzacie się w rozpuście?

________________________________________________________________________________

4. PAN JEZUS: CZŁOWIEK PRZEZ SWÓJ UPADEK ZSTĄPIŁ O JEDEN STOPIEŃ NIŻEJ OD ZWIERZĄT

________________________________________________________________________________

5. JEZUS DO WANDY MALCZEWSKIEJ: Najcięższą zniewagą są grzechy popełnione przeciwko szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Boskiemu, — t. j. grzechy rozpusty

_______________________________________________________________________________

6. MATKA BOŻA: Połączenie waszych ciał służy tylko w celu rozrodczości ...

_______________________________________________________________________________

7. PAN JEZUS: Przykazanie 9 wyście przekręcili, brzmi ono naprawdę - NIE POŻĄDAJ ŻONY WŁASNEJ

_______________________________________________________________________________

8. JEZUS (DO A. LENCZEWSKIEJ): Po obecnym czasie nastanie czas cywilizacji Miłości Czystej - Mojej

________________________________________________________________________________

9.
JEZUS (DO A. LENCZEWSKIEJ): W duszy dziecka Bożego musi trwać tylko miłość - miłość, nie namiętność w miłości albo w nienawiści

________________________________________________________________________________

10. MATKA BOŻA (DO A. LENCZEWSKIEJ): Trzeba przywrócić ciału ludzkiemu godność i świętość, bo bezczeszczone jest

________________________________________________________________________________

11. JEZUS: Czystość małżonków! Anna i Joachim ją posiadali. Nie trzeba bowiem dziewictwa, aby być czystym

________________________________________________________________________________

12. MATKA BOŻA O NIEBEZPIECZEŃSTWIE NIESAKRAMENTALNYCH ZWIĄZKÓW

________________________________________________________________________________

13. JEZUS: Małżeństwo znaczy przekazywanie życia, a akt oznacza i ma być płodnością

________________________________________________________________________________

14. JEZUS: Niemoralność seksualna doprowadzi was do piekła

________________________________________________________________________________

15. JEZUS: Tylko poprzez wyrzeczenie się przyjemności ciała będziecie naprawdę spełnieni

________________________________________________________________________________

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8)
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy nieczystości serca i ciała, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i …More
Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy nieczystości serca i ciała, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...