Clicks32
vi.news

Có Hồng y "Dubia" thứ 5

Có năm hồng y đã ký tên vào Dubia khi chúng được gửi đến Giáo Hoàng Francis, nhưng hồng y thứ 5 đã yêu cầu tên của ông không được công khai, theo Robert Moynihan.

Viết trên InsideTheVatican.com (ngày 28 tháng 9), Moynihan chứng kiến rằng Hồng Y thứ 5 "xác nhận với cá nhân tôi rằng ông đã ký (ông nói ông không đồng ý với văn bản được công bố)."

Vì vậy, "Có và có 5 hồng y Dubia, 4 người được biết đến công khai, một người vẫn bí mật."

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsSnreuzapby