Clicks150
vi.news

Vatican bắt đầu phiên tòa chống lại Hồng y tử đạo Pell

Văn phòng báo chí Vatican đã tuyên bố (27 tháng 2) rằng Bộ Giáo lý Đức tin sẽ xử lý trường hợp của Hồng y George Pell, 77, "theo thủ tục và trong thời gian được thiết lập bởi chuẩn mực chính thống" sau kết án giả dối của Pell.

Điều này dường như mâu thuẫn với một tuyên bố ngày 26 tháng 2 rằng Vatican sẽ chờ kết quả kháng cáo của Pell.

Vatican có nhiều quyền tiếp xúc với các nhân chứng trong trường hợp cụ thể này, vì vậy có khả năng Hồng y Pell sẽ được tha bổng.

Rõ ràng ngay từ đầu rằng vụ kiện chống lại ông là giả tạo.

Đức hồng y vô tội đã bị cảnh sát giam giữ và hiện đang trải qua đêm đầu tiên trong tù. Việc tuyên án của ông sẽ vào ngày 13 tháng 3.

#newsSszaecpksj