Clicks2.5K
Coburg
84

Proroctvo pre 20. storočie od blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej!

7,097

Lucia Salomonová

NEUTRAL

HISTORIA

Proroctvá blahosl. Anny Kataríny Emmerichovej zo dňa 12. septembra 1820.
Viac sa dočítate tu:

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová bola rímskokatolícka augustiniánska rehoľníčka, mystička, Mariánska vizionárka, bola poznačená stigmami a často prežívala extázy. Tu sú výňatky z jej vízií Cirkvi, bojujúcej so svojimi nepriateľmi:

„Znovu som videla zvláštny, veľký chrám, ktorý sa staval v Ríme. Nebolo v ňom nič sväté. Videla som to tak isto, ako aj to, čo sa dialo pod vedením cirkevných predstaviteľov, ktorým pomáhali anjeli, svätí a ďalší kresťania. V tom zvláštnom veľkom chráme sa však všetka činnosť odohrávala mechanicky podľa súboru pravidiel a schém. Všetko sa dialo len na základe ľudského úsudku ... Videla som akýchsi ľudí, veci, doktríny a názory. Bolo na nich čosi pyšné, opovážlivé, násilné, a zdanlivo boli veľmi úspešné. Nevidela som však žiadneho anjela, ani svätého, že by im pri ich činnosti pomáhal. Ďaleko v pozadí som videla krutých a nemilosrdných ľudí, vyzbrojených kopijami a jednu smejúcu sa postavu, ktorá hovorila: „Len to postavte tak pevné, ako dokážete; my to potom zrútime.“ A opäť som videla ako sa pokúšajú postaviť nový, čudný kostol. Nebolo na ňom nič sväté. ... V krypte pod kostolom ľudia miesili cesto na chlieb ... ono im však nekyslo a títo ľudia ani neprijímali Telo nášho Pána, ale iba obyčajný chlieb. Tí z nich, ktorí žili v omyle, no nie vlastnou vinou, a ktorí zbožne a vrúcne túžili po Tele Pána Ježiša, dostali duchovnú útechu, nie však skrze to, čo prijali. Potom mi môj Sprievodca (Ježiš), povedal: „Toto je Babylon“.

„Videla som ohavné veci: ľudia hrali, pili, rozprávali v kostole; boli tam aj ľahké ženy. Páchali sa tam všetky druhy ohavností. Kňazi to všetko dovoľovali a svätú omšu slúžili s veľkým nedostatkom úcty. Videla som, že len pár ich bolo ešte stále zbožných a bohabojných... Všetko toto vo mne vyvolávalo veľký strach a úzkosť.“

„Potom som videla prepojenie medzi dvoma pápežmi a dvoma chrámami. Jeden mal málo prívržencov a málo ľudskej podpory, no mal veľkú silu a odvahu zrušiť veľa bohov (vedela som počet, ale zabudla som) a zjednotiť množstvo rozličných foriem bohoslužieb do jednej; na rozdiel od druhého, ktorý mal síce veľa prívržencov, ale bol nerozhodný v činoch, a tak sa stalo, že schválením stavby falošných chrámov spôsobil, že jediný a pravý Boh, jediné a pravé náboženstvo sa stratilo medzi množstvom falošných bohov a falošných náboženstiev. Bolo mi zjavené, že tí pohania, ktorí pokorne vzývali bohov iných, než samých seba, napokon ochotne a vo všetkej jednoduchosti uznajú jediného Boha, Najsvätejšiu Trojicu. Ich uctievanie bolo predsa len lepšie, než tých, ktorí zbožňovali samých seba v tisíckach modiel, kým celkom a zovšadiaľ nevylúčili nášho Pána. Tento obraz bol priaznivý v dávnych dobách, v ktorých modloslužba ustupovala, zatiaľ čo dnes je to presne naopak.

Videla som fatálne následky stavby tohto falošného chrámu; videla som jeho rozmach; zhromažďovali sa tu bludári a odpadlíci všetkého druhu. Videla som neustále rastúcu vlažnosť duchovenstva, kruh temnoty sa stále rozširoval.

Moje videnie začalo byť všeobecnejšie – videla som všetky miesta, kde katolíkov utláčali, väznili, trápili a pripravovali o slobodu; kostoly sa zatvárali, zavládla skľúčenosť, všade boli vojny a krviprelievanie. Videla som surových ignorantov, ktorí násilím odporovali, no tento stav vecí netrval dlho. Znovu som videla chrám sv. Petra, podkopávaný podľa plánu tajnej sekty, no zároveň ho ničila búrka; vo chvíli najväčšieho súženia a nebezpečenstva bol však zachránený. A opäť som videla Preblahoslavenú Pannu, ako nad ním prestiera svoj plášť.“

„Videla som obraz veľkého utrpenia a súženia. Zdalo sa mi, že sa od duchovenstva žiada súhlas s niečím, s čím by nemali súhlasiť. Videla som starších kňazov, najmä jedného, ako trpko nariekajú. Zopár mladších kňazov tiež plakalo. Ostatní však, najmä tí vlažní, pohotovo robili, čo sa od nich žiadalo. Bolo to, akoby sa ľudia rozdelili do dvoch táborov.“

„Videla som, ako mnohí kňazi prijali názory, nebezpečné pre Cirkev. Budovali akúsi veľkú, cudziu, extravagantnú Cirkev. Mal sa do nej prijať každý za účelom zjednotenia a rovnakých práv: evanjelici, katolíci, sekty každého druhu. Takáto mala byť nová Cirkev ... Boh však mal iný plán.“

„A potom som videla zjavenie Matky Božej; povedala, že súženie a utrpenie bude veľmi veľké. Dodala, že ľudia sa musia vrúcne modliť s roztiahnutými rukami, aspoň kým sa nepomodlia trikrát Otčenáš. Takto sa za nich modlil aj jej Syn na Kríži. Musia vstať o dvanástej v noci a takto sa modliť; treba stále chodiť do kostola. Predovšetkým sa treba modliť za to, aby Cirkev temnoty opustila Rím ... Boli to všetko dobrí a oddaní ľudia, ktorí nevedeli kde hľadať pomoc a usmernenie. Neboli medzi nimi zradcovia, ani nepriatelia, a predsa sa obávali jeden druhého ...“

„Videla som ďalších mučeníkov, nie teraz, ale v budúcnosti ... Videla som aj tajných sektárov, neúnavne podkopávajúcich veľký chrám. Vedľa nich vystupovalo z mora odporné zviera. Po celom svete som videla dobrých a zbožných ľudí, najmä duchovných, ktorí boli prenasledovaní, utláčaní a väznení ...“

„Celé katolícke spoločenstvá boli utlačované, prenasledované a väznené. Veľa kostolov sa zatvorilo, všade vládla skľúčenosť, vojny a krviprelievanie. Divoká a ignoratská zberba riešila všetko násilím. Toto však netrvalo dlho ...“

www.lifenews.sk/node/11640
Mates5485 likes this.
Mates5485
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu
pred 1 hodinou

A ty nebodaj nevidíš,že sa to teraz deje ? Skôr by som povedal,že to teraz ide na plné obrátky po celom svete sa to šíri taká ohavnosť a aj budúcnosť bude tak. Skôr mi to sedí na dnešnú a o niečo kratšiu budúcu dobu, pretože sa to už blíži a polovica s toho sa už deje.
stibrani likes this.
Monika G likes this.
Asi pre 21. storocie...
Mates5485 likes this.
A naplnilo sa to, Coburg? Nezdá sa.
Uvažujem kde produkujú posolstvá podobného druhu, ktoré hrajú do karát nepriateľom Cirkvi čo sa dnes aktivizujú aj skrze GTV.
Jediné čo dokážete je strieľať dve-na tri. Nemáte Cirkev, nemáte pápeža, nemáte nič, len kopu jedovatých rečí.
Kallistratos likes this.
Kašička, vieš čo ma fasicuje na ludí, ktorí neveria blahoslaveným vizionarom?
Ked sami veria svojim víziam
Mates5485 likes this.
Ja neverím nikomu, tým menej internetu. Okrem toho, nezaujíma ma kto je podpísaný ako autor nejakého textu, či pápež alebo svätec. Všetko si dôkladne porovnám s Písmom, vieroukou a aj s realitou...
Mali by ste byť opatrnejší, nebolo by to prvý raz čo ste sa vo svojom úsudku potkli.
Napríklad som čítal aj posolstvo z nejakého súkromného zjavenia, ktoré hovorí že "Rím stratí vieru a stane sa sídlom…More
Ja neverím nikomu, tým menej internetu. Okrem toho, nezaujíma ma kto je podpísaný ako autor nejakého textu, či pápež alebo svätec. Všetko si dôkladne porovnám s Písmom, vieroukou a aj s realitou...
Mali by ste byť opatrnejší, nebolo by to prvý raz čo ste sa vo svojom úsudku potkli.
Napríklad som čítal aj posolstvo z nejakého súkromného zjavenia, ktoré hovorí že "Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista." Také hlúposti iste nie sú od Boha, lebo protirečia Biblii a nahrávajú našim nepriateľom aby sa ešte viac utvrdili vo svojich bludoch.
Zjavenie bolo ukončené Svätým Písmom, ku ktorému neskôr už nemožno nič pridať, ani z neho ubrať, ani ho meniť...
ved presne o tom hovorím, že ak neveriš zjaveniam, ktoré sa udiali po zjaveniach, opísaných v Biblii, tak prečo veríš svojim zjaveniam?

lebo keby si neveril nejakým vizionarom, ktorí ešte ani nie su kanonizovaní za ct.bl.svätých, ale doposial čo vidim na tvojich komentarov, tak ani jedno ich zjavenie si neuznaval, prave naopak, pričom preferoval si svoje vízie a to je divné na katolika

More
ved presne o tom hovorím, že ak neveriš zjaveniam, ktoré sa udiali po zjaveniach, opísaných v Biblii, tak prečo veríš svojim zjaveniam?

lebo keby si neveril nejakým vizionarom, ktorí ešte ani nie su kanonizovaní za ct.bl.svätých, ale doposial čo vidim na tvojich komentarov, tak ani jedno ich zjavenie si neuznaval, prave naopak, pričom preferoval si svoje vízie a to je divné na katolika

inač tiež je zaujimave ako neveriš vo Velký Pád Ríma a viery v ňom, ked na druhej strane hovoríš, že neveríš vo Velký Zázrak (odbobie mieru). Hovoriš, že Biblia ukazuje ako sa všetko bude zhoršovať a nie zlepšovať, ale akonahle niekto poukaže na zhoršenie až Pád Ríma a viery v ňom, tak zrazu neveríš takej tragedie?!

Okrem toho, čo je neuveritelne na tom, že Rím padne "ako Neviestka", ked sa to stalo nie raz, tak pred koncom sveta už duplovane. Rím padol pohanským vpádom, Rím stratil vieru, ked pápež musel utiecť mimo mesta a že bude vzdoropápež-protipápež-antipápež? Ved ich bolo mnoho v cirkevnej historii a ked bude celosvetova vojna, tak aký problem bude mať diktator sveta obsadiť Vatikan a dokonca poučení historiou už nie že väzniť papeža vo Vatikane, ale prave naopak - vyhostiť ho a nasadiť tam svojeho antipapeža (Šelma podobná baránkovi)
Nič proti cirkevné, nič proti biblické, prave naopak - pasuje:)
Mates5485 likes this.
Mates5485
Peter(skala)
pred 3 hodinami

Áno pasuje a hlavne už teraz aj to už začalo aj pre antikrista zasvätení chrám postavení ľudskými rukami. Nechce sa mi písať už som sa veľa vyjadril. atď
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Peter(skala) likes this.