Ngôn ngữ
Lượt xem
635
vi.news

Đức Tổng Giám Mục Chaput 'nắn lưng' Hồng Y Marx, "Hợp tác với trọng tội"

Đức Tổng Giám Mục của Philadelphia, Charles Chaput, người mà nếu may mắn hơn sẽ được sắc phong hồng y, đã khiển trách Hồng y đáng tranh cãi, Reinhard Marx, vì ủng hộ việc ban phước cho các cuộc giả hôn đồng tính đầy tội lỗi.

Viết trên archphila.org (ngày 6 tháng 2), Chaput không nêu tên Marx mà lại gọi là "tiếng nói cấp cao trong ban lãnh đạo của Giáo hội ở Đức".

Ông giải thích rằng bất cứ sự ban phước nào cho các cuộc hôn nhân đồng tính đều là sự đồng phạm trong một hành động "phi đạo đức", và ông kết luận rằng "không có chân lý, không có lòng thương xót thực sự, và không có lòng từ bi đích thực, khi ban phước cho một hành động dẫn dắt con người xa rời Chúa."

Hình ảnh: Charles Chaput, © HazteOir.org, CC BY-SA, #newsRxnxtqodxe