Ngôn ngữ
624

Đức Tổng Giám Mục Chaput 'nắn lưng' Hồng Y Marx, "Hợp tác với trọng tội"

Đức Tổng Giám Mục của Philadelphia, Charles Chaput, người mà nếu may mắn hơn sẽ được sắc phong hồng y, đã khiển trách Hồng y đáng tranh cãi, Reinhard Marx, vì ủng hộ việc ban phước cho các cuộc …
Viết một bình luận