Clicks18
vi.news

Nhiều thứ của truyền thống là "Không còn hữu ích nữa - Hồng y Giáo triều

"Nhiều thứ thuộc về truyền thống, nhiều thứ thuộc về một nền văn hóa trong quá khứ, không còn hữu ích nữa," Hồng y João Braz de Aviz nói với tờ UltimaHora.com của Paraguay (14 tháng 7).

Nói về đời sống tôn giáo, Aviz đã đưa ra một ví dụ, "Chúng ta có những cách sống gắn liền với những Đấng sáng lập mà không cần thiết: cách cầu nguyện, cách ăn mặc." Thay vào đó Aviz muốn giữ một "sức lôi cuốn đặc biệt mơ hồ của những đấng sáng lập."

Ông tuyên bố rằng, hiện tại, "chúng ta" có "một tầm nhìn toàn cầu hơn về mọi thứ." Kết quả là, nó "không đúng" với anh ấy rằng "văn hóa của tôi quan trọng hơn văn hóa của người khác," như thể văn hóa phương Tây không thống trị một cách tàn nhẫn ở mọi nơi.

Aviz muốn hạ bệ chức tư tế trong đời tu,"Ngày nay chúng ta phải nghĩ đến chức tư tế, như thể nó không phải là điều quan trọng nhất." Trong đời sống thánh hiến, "chức tư tế không nên chiếm vị trí đầu."

Hình ảnh: João Braz de Aviz, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsPengmnybhk