Clicks29
lv.news

Dīvains kardināls uzsāk savu ceļu uz Romu?


L'Aquila: arhibīskaps Giuseppe Petroči (70 gadi), kuru Francisks ar mīklainiem iemesliem padarīja par kardinālu 2018. gadā, drīz tiks iecelts amatā Romā, raksta AbruzzoWeb.it (2. jūlijs). L'Aquila baumas teica, ka Petroči var aizstāt kardinālu Beniamino Stellu (77 gadi) kā jauno garīdznieku kongregācijas prefektu. Petroči tika minēts arī kā iespējamais kardināla Džordža Pella, ekonomikas sekretāra, pēctecis. AbruzzoWeb.it norāda, ka Petroči ir krasi samazinājis jaunās iecelšanas vietas L'Aquilā un ka šīs iecelšanas ir „visas, kuras var notikt, kamēr nav paredzēts citādi”.

Attēls: Giuseppe Petrocchi, © wikicommons, CC BY-SA, #newsBtorociwqv