Clicks350
Coburg
1

Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. júna 2019: Mária - strom života

„Moje milované deti! Boh ma daroval tomuto kraju ako Kráľovnú pomoci. Zasadil ma do pôdy vašich sŕdc, ako vzácny strom života, aby ste boli plné živej viery a tak priniesli slávu Trojjedinému Bohu. Kto sa zdržiava v mojej tôni, ten naberie síl a osvieži sa ovocím môjho ducha. Kto ma úprimne miluje, ten túži nie len po mojej prítomnosti, ale aj po láske Boha, prebývajúcom v Najsvätejšej Sviatosti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice 15. júna 2019

avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala) likes this.