Clicks718
ŚW.FILOMENA

Modlitewne błaganie o pozyskanie zbawienia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia

Modlitewne błaganie od Boga Ojca
Modlitwa otrzymana w Orędziu z 15.11.2011, 11:00

__________________________________________________

Boże Najwyższy, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego złożyłeś w ofierze, by zachować nas, Twoje biedne dzieci, od ognia piekielnego, usłysz naszą modlitwę.

Składajmy nasze pokorne ofiary i przyjmujmy próby i uciski jako sposób pozyskania zbawienia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia.

Błagamy Cię, byś przebaczył grzesznikom, którym trudno jest zawrócić i przyjąć Twoją Miłosierną Dobroć, by podjęli niezbędne wyrzeczenia, uznane przez Ciebie za odpowiednie dla odkupienia ich w Twoich Świętych Oczach. Amen.
________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia