Clicks19
vi.news

Xúc cảm: Vatican đã bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của Khâm xứ Paris

Tòa Thánh đã từ bỏ quyền miễn trừ của Khâm xứ Paris, Tổng Giám mục Luigi Ventura, 74 tuổi, phát ngôn viên Vatican, Alessandro Gisotti tuyên bố (ngày 8 tháng 7).

Ventura phải đối mặt với bốn khiếu nại quấy rối tình dục đồng tình bằng ngón tay lên mông hoặc đùi. Một số người khiếu nại là người đồng tính.

Cũng có một khiếu nại tương tự được đệ trình tại Ottawa về một sự cố năm 2008 khi Ventura đang phục vụ ở Canada.

#newsWmibpnzcjj