Clicks26
fil.news

Bakit Nag-ordina si Dubia Kardinal Meisner ng "Napakaraming" Homoseksuwal?

Ang pabor sa homosekuwal na Hesuitang si Klaus Mertes ay pinayagang ilathala ang isang artikulo ng propaganda na nagtataguyod ng mga homoseksuwal na pari at kanilang [kanyang?] "paraan ng pagmamahal" sa katolisch.de (Disyembre 4) ng mga obispong Aleman.

Ang artikulo ay naglalaman - kung totoo - ng isang interesanteng kuwento tungkol sa namayapang neoconservative na si Dubia Kardinal Joachim Meisner.

Sinabi dati ni Meisner sa isang grupo ng mga obispo: "Hindi ako kailanman nag-ordina ng kahit isang homoseksuwal na seminarista".

Ang isa sa kasama sa grupo ay si Kardinal Georg Sterzinsky na hinalinhinan si Meisner bilang arsobispo ng Berlin. Sumagot siya, "Kung ganon, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit napakaraming homoseksuwal na pari sa aking diyosesis?"

picture: Joachim Meisner, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsWaeinmvwsd