Clicks759
Novus Hiacynthus
1

Szeroko otwarte perspektywy dobra

Nowy Rok. Nowy czas. Dar Boży!
Każdy dzień to nowa szansa-okazja-możliwość realizacji dobra. „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2, 10).
Dobro możemy realizować codziennie – myślą, słowem, czynem, modlitwą…
Żadne trudności zewnętrzne nie uniemożliwiają nam realizacji dobra. Święci realizowali dobro w każdych warunkach, nawet najtrudniejszych. Czynnikiem decydującym nie są tu bowiem zewnętrzne okoliczności, lecz decyzja woli. Pan Bóg mówi lapidarnie: „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15).
Realizacja dobra jest szeroko – codziennie – otwartą możliwością.
Realizacja dobra jest zaszczytem.
Realizacja dobra jest powinnością.
„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).
Nowy Rok. Nowy czas. Dar Boży!
Każdy dzień to nowa szansa-okazja-możliwość realizacji dobra.
„Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni” (1 Kor 16, 9).
„Czyńcie dobrze” (Łk 6, 35).

źródło: LINK
Dobro możemy realizować codziennie – myślą, słowem, czynem, modlitwą…

Żadne trudności zewnętrzne nie uniemożliwiają nam realizacji dobra.

Święci realizowali dobro w każdych warunkach, nawet najtrudniejszych.

Czynnikiem decydującym nie są tu bowiem zewnętrzne okoliczności, lecz decyzja woli.

Pan Bóg mówi lapidarnie: „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15).