Clicks990
pl.news

Instytut Jana Pawła II: L’Osservatore Romano włącza się do bitwy. O. Reto Nay

O. Maurizio Chiodi, wróg Jana Pawła II, a dziś profesor Instytutu nazwanego jego imieniem, opublikował w L’Osservatore Romano 4 września artykuł, w którym wybiela złe działania, jakie papież Franciszek podjął wobec Instytutu.

Chiodi nazywa jego zniszczenie "odnową", a wprowadzone herezje "ponowną interpretacją tradycji". Atak Franciszka na nierozwiązywalność małżeństwa jest dla Chiodiego tylko kwestią "stylu i formy".

Chiodi jest przekonany, że Kościół potrzebuje nowej apostazji, ponieważ nie może "odciąć się od złożonej dynamiki relacji". Czy te słowa-śmieci mają jakiekolwiek znaczenie?

Nazywa też prawdę "abstrakcyjną" i "oderwaną od historycznej rzeczywistości" [sic!]. Alternatywą jest według niego tani relatywizm.

Cytując Amoris Laetitia, nazywa teologię moralną Jana Pawła II "zimnymi zasadami zza biurka". Zimne? Zza biurka? Czy Chiodi pisze na podłodze w saunie?

Tak Chiodi próbuje zwieść publikę: przedstawia dwa przeciwieństwa: obiektywną teologię moralności i relatywizm, a siebie umieszcza pośrodku, gdzie nie obowiązuje żadna z nich.

Ale nie udaje mu się wyjaśnić, co jest nie tak z teologią moralności, że tak się jej sprzeciwia. I dlatego jego pozycja w nieistniejącym centrum jest w istocie zwyczajnym relatywizmem.

Grafika: Maurizio Chiodi, #newsNatgbhrrwn