Clicks53
tr.news

Kardinal McCarrick Zayıf Düştü

Mundabor blogunun yazarı (12 Mart), Kardinal Theodore McCarrick'in bugünlerde “çok kırılgan” ve “sık sık günah çıkarmaya gittiğini” söyleyerek aldığı bilgilere atıfta bulunuyor.

McCarrick güçlü olduğu dönemde, Kilise üzerinde kötü bir liberal etki yaratmıştı. Herkes kendisine dalkavukluk etmekteydi.

Yaşlı, zayıf ve çaresizken, eşcinsel suiistimaller yüzünden papazlıktan çıkarıldı. Ancak mirası yerinde kaldı ve hatta Papa Francis yönetiminde genişledi bile. Bu nedenle görevden alınması hiçbir şey ifade etmiyor.

#newsErgymvtgvu