Clicks63
nl.news

Kardinaal moedigt aan: Franciscus "moet" voor helderheid zorgen

De Utrechtse Kardinaal Willem Eijk, Nederland, zei dat Franciscus duidelijkheid "moet" scheppen over de leerstellingen over huwelijk, overspel, intercommunie en homoseksuele ontucht.

In een gesprek met LifeSiteNews.com (15 mei) herinnert Eijk aan zijn eerdere, ongehoorde smeekbeden aan Franciscus van januari 2018 en mei 2018. Hij betreurt het dat Franciscus "geen enkele reactie vertoont, althans niet in het openbaar".

Eijk merkt op dat de huidige kerkelijke crisis in Nederland is begonnen toen het land het "epicentrum van de experimentele liturgie" werd. In de jaren zestig was het uiteindelijke doel "de hele mis te improviseren".

Na het Tweede Vaticaans Concilie, 1965 tot 1971, toen de liturgische veranderingen die men "hervorming" noemde, werden doorgevoerd, stopten de meeste katholieken plotseling met het bijwonen van de mis.

Momenteel neemt tussen de 4 en 5 procent van de Nederlandse katholieken deel aan de zondagsmis.

Eijk legt uit dat hij in zijn privékapel de mis naar de Heer begon op te dragen omdat hij niet langer de rug naar Christus wil toekeren, maar Christus in het tabernakel wil aankijken.

Hij voegde eraan toe dat dit "overal kan gebeuren" en dat het "zeer mooi" en "verrijkend" is.

Afbeelding: Willem Eijk, Jeanne Smits © LifeSiteNews.com, #newsAzisvzycbm