Clicks67
vi.news

Thư ký cá nhân của Francis trở thành thành viên của Ủy ban quảng bá tài liệu Abu-Dhabi

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thành lập một Ủy ban cao hơn liên tôn giáo để thúc đẩy các ý tưởng sai lầm có trong Tài liệu về tình huynh đệ của con người được ký bởi Giáo hoàng Francis tại Abu Dhabi vaof Tháng hai.

Tài liệu tuyên bố rằng tất cả các tôn giáo, mặc dù chúng mâu thuẫn với nhau, đều là "ý muốn của Thiên Chúa".

Theo VaticanNews.va (ngày 20 tháng 8), ủy ban có nhiệm vụ thúc đẩy và thực hiện tài liệu ở cấp quốc gia và quốc tế, ngay cả trong các cơ quan lập pháp. Thành viên của ủy ban bao gồm:

• Giám mục Miguel Ángel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn giáo

• Giáo sư Mohamed Hussein Mahrasawi, Chủ tịch Đại học Al-Azhar

• Đức ông Yoannis Lahzi Gaid, Thư ký riêng của Francis.

#newsTrlxosztjv