Clicks724
csk.news
2

Tesne pred odchodom do dôchodku: Nemecký biskup hovorí proti nemeckým biskupom

Keď jednotliví nemeckí biskupi urobia [kontroverzné] vyhlásenia, nemali by hovoriť ako „my“ alebo „biskupi“ alebo „cirkev“, povedal pre tlačovú agentúru nemeckých biskupov KNA (23. mája) Augsburský biskup Konrad Zdarsa, 74, Nemecko. so zjavnou narážkou na Mníchovského kardinála Reinharda Marxa,

"Nechcem byť automaticky zahrnutý, keď niektorí spolubratia robia vyhlásenia, pretože mám na niektoré veci rozhodne iný názor."

Zdarsa tiež kritizoval "Synodálny Spôsob" oznámený s cieľom využiť "sexuálne zneužívanie" v Cirkvi. Nazýva to „tautológia“, „nezmysel“ a „podvodné označovanie“.

Konferencia biskupov tvrdila, že „synodálna cesta“ bola jednomyseľne odsúhlasená. Zdarsa však zdôrazňuje, že sa zdržal hlasovania.

Zdarsa v júni dosahne vek 75 rokov a chystá sa odísť do dôchodku. Rozhodol sa vrátiť do Drážďan, východného Nemecka, kde vyrastal.

Obrázok: Konrad Zdarsa, © pba, Bernd Müller CC BY-SA, #newsBsxxeoycsj
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
KAHLENBERG likes this.