Clicks2.6K
ŚW.FILOMENA
1

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JESUS: The Warning will be a dramatic event ... All My children everywhere must warn lost souls as to what to expect

poniedziałek, 23 maja 2011 roku, godz. 14.30

Moja szczerze umiłowana córko, cierpisz udrękę, jaką znoszę ze względu na grzechy człowieka. Tak Ja ją odczuwam. Dostrzegasz teraz tylko maleńki ułamek Mojego cierpienia, z którym mierzę się w każdej minucie waszego dnia. Nie ma się czego lękać, Moja córko, w związku z Ostrzeżeniem.

Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym

Zaszokuje wielu ludzi na świecie, bo będzie to wydarzenie dramatyczne, gdy niebo się otworzy, a Płomienie Miłosierdzia wystrzelą na cały świat. Bo wielu ludzi nie zrozumie, co się będzie działo. Będą tak wstrząśnięci, że błędnie pomyślą, iż są świadkami końca świata. Powiedz im, aby się radowali, gdy staną się świadkami Mojej Chwały, bo będzie to, jeśli się będzie do tego odpowiednio przygotowanym, najbardziej spektakularny przykład Mojego Miłosierdzia od dnia Mojego Ukrzyżowania. To będzie, Moje dzieci, wasza zbawcza Łaska i uchroni tych, którzy w przeciwnym razie zostaliby potępieni, przed wejściem w głębiny piekła.

Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać. Nakłońcie je, by szukały pojednania, wyznając teraz swoje grzechy. Ważne jest, by tak wielu ludzi, jak to możliwie, było przed tym w stanie Łaski, ponieważ z powodu szoku mogą nie przeżyć tego wydarzenia. Znacznie lepiej jest doświadczyć wcześniej tego spektakularnego Boskiego wydarzenia, niż być nieprzygotowanym w Dniu Ostatecznym – Dniu Sądu.

Bądźcie silni, wy wszyscy. Radujcie się, jeśli jesteście pobożnymi wyznawcami, bo zostanie wam ukazany przebłysk Mojej Boskiej Obecności, czego wasi przodkowie nigdy nie widzieli podczas swojego życia. Módlcie się za resztę Moich dzieci. Mówcie im prawdę teraz, dopóki możecie. Ignorujcie ich pogardę, bo jeśli podejmą teraz działanie, modląc się o przebaczenie swoich grzechów, podziękują wam po tym, jak dokona się ten Wielki Cud.

Idźcie teraz w pokoju. Nie lękajcie się. Módlcie się po prostu za te dusze bez wiary, aby nie umarły w grzechu śmiertelnym.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-skies-will-…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-05-23-14-3…

_______________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach

JEZUS CHRYSTUS: Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios

Ostrzeżenie - akt wielkiego Bożego Miłosierdzia

BÓG OJCIEC: Trzęsienia ziemi będą odczuwane jako część małej kary przed Ostrzeżeniem

JEZUS: Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz (B XVI) opuści Rzym

JEZUS: Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największe odstępstwo wszechczasów

JEZUS: Wojna światowa nie będzie miała takiego samego skutku, jeśli po Ostrzeżeniu większość ludzi okaże skruchę

Trzęsienie ziemi w Europie i wojna światowa

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWD