Ngôn ngữ
96

Francis đã có hành động "nhượng bộ đáng kể" đối với Chế độ Cộng sản

Đức Giáo Hoàng Francis đã đưa ra "những nhượng bộ đáng kể" cho Trung Quốc về các cuộc hẹn của giám mục, theo thông tin từ một bài báo trong tờ báo của chế độ, Global Times (ngày 5 tháng 2), được …
Viết một bình luận