Clicks35
vi.news

Hội nữ tu bị tiêu diệt - Ủy viên biện minh cho chính mình

Nữ tu Geneviève Médevielle, ủy viên tông đồ đã tiêu diệt Tu hội các tiểu nữ tu của Đức Mẹ Maria của Pháp nhân danh Vatican, đã tự biện minh cho chính mình trong một cuộc phỏng vấn, được công bố trên trang web của Giáo phận Laval, Pháp (ngày 9 tháng 6).

Sử dụng một cụm từ mơ hồ, cô nói rằng vào năm 2010, "những câu hỏi quan trọng liên quan đến việc thực thi quyền lực và quyền tự do của con người đã nảy sinh trong Tu hội", và sau đó, "các bất đồng nghiêm trọng" giữa các chị em và Giám mục Laval, Thierry Scherrer, đã phát triển.

Theo Médevielle, "quyền cai trị trong Tu Hội" mà cô đã cho là "đi ngược lại tinh thần của Phúc Âm" đã là vấn đề thực sự.

Médevielle, người ăn mặc giản dị, được Vatican phong cức vào năm 2017 là thượng cấp tạm thời. Cô đảm bảo rằng các nữ tu không bao giờ bị đổ lỗi cho "phong cách ăn mặc" hay sự lôi cuốn của họ.

Tuy nhiên, các nữ tu đã không hợp tác với Médevielle, thay vào đó là một thượng cấp mới, không được Vatican công nhận.

Do đó, trước tiên họ yêu cầu được tự do khỏi lời thề của mình, sau đó đồng ý cho một phiên hòa giải mới nhưng cuối cùng đã từ chối các hòa giải viên [tự do] do Vatican đề xuất.

Bây giờ, 29 trong số 35 chị em đã rời đi, nhưng họ vẫn sống trong khu nhà cũ.

#newsWmtzjginzs