Clicks573

Matka Zbawienia: Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostała silna armia kapłanów Mojego Syna, którzy nigdy nie poddadzą się naciskom, jakie nastąpią

Mother of Salvation: Pray, pray, pray that there will remain a strong army of my Son’s priests who will never give into the pressures, which lie ahead

czwartek, 27 listopada 2014 roku, godz. 8.40

Matka Zbawienia:
Moje drogie dzieci, fałszywy kościół – ten, który zastąpi Kościół Mojego Syna na ziemi – został przygotowany, a wszystkie herezje będą sprytnie ukryte między wierszami nowego mszału, który zastąpi stary.

Fałszywy kościół ciemności zostanie zbudowany po ogromnej pożodze w celu zastąpienia starego Kościoła. Wszystko, co było obecne w Kościele Mojego Syna, zostanie zastąpione tym wszystkim, co będzie nowe. Ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni. Fundamenty, na których Kościół Mojego Syna został zbudowany, nie zostaną naruszone, ponieważ są one mocno osadzone w ziemi. Żaden człowiek nie będzie mógł ich naruszyć i nie naruszy, dlatego że Bóg na to nie pozwoli.

Kościół ciemności będzie pozbawiony życia. Nie wyda żadnych owoców, bo zostanie zbudowany na zepsutej glebie. Z ust tych, którzy będą nauczali ze swoich ambon, popłyną wszelkiego rodzaju herezje. Stanie się on jaskinią nieprawości i nic, co będzie głosem tych, którzy będą przechwalali się jego wielkością, nie będzie miało jakiegokolwiek sensu. Będą to dni, kiedy wielu chrześcijan bardzo zastraszonych, mocno zmęczonych i pozbawionych jakiejkolwiek prawdziwej wiary będzie uczestnikami nabożeństw w jego murach. To nie Mojego Syna będą czcili, lecz antychrysta, bo to on zasiądzie na tronie, który zostanie wzniesiony w jego murach.

Antychryst będzie rządził blisko miejsca, gdzie Mój Syn zbudował Swój Kościół, i wielu ludzi uwierzy, że to jest od Niego, ale byłby to największy błąd. Każdy, kto się sprzeciwi temu kościołowi lub kto dostrzeże związany z nim błąd, zostanie wyśmiany i oskarżony o herezję przez tych zdrajców Mojego Syna, którzy sami będą największymi heretykami, jacy kiedykolwiek przeniknęli do Kościoła Bożego od dnia jego powstania.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostała silna armia kapłanów Mojego Syna, którzy nigdy nie poddadzą się naciskom, jakie nastąpią.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/mother-of-salva…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-11-27-08-4…

✞ ✞ ✞

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
"Antychryst będzie rządził blisko miejsca, gdzie Mój Syn zbudował Swój Kościół, i wielu ludzi uwierzy, że to jest od Niego, ale byłby to największy błąd. Każdy, kto się sprzeciwi temu kościołowi lub kto dostrzeże związany z nim błąd, zostanie wyśmiany i oskarżony o herezję przez tych zdrajców Mojego Syna, którzy sami będą największymi heretykami, jacy kiedykolwiek przeniknęli do Kościoła Bożego …More
"Antychryst będzie rządził blisko miejsca, gdzie Mój Syn zbudował Swój Kościół, i wielu ludzi uwierzy, że to jest od Niego, ale byłby to największy błąd. Każdy, kto się sprzeciwi temu kościołowi lub kto dostrzeże związany z nim błąd, zostanie wyśmiany i oskarżony o herezję przez tych zdrajców Mojego Syna, którzy sami będą największymi heretykami, jacy kiedykolwiek przeniknęli do Kościoła Bożego od dnia jego powstania."
ŚW.FILOMENA likes this.