Zobrazení33
ľubica
41

J. E. pp. Benedikt XVI. : Množení práv“ představuje riziko, že dojde k „zničení samotné myšlenky práva“

František a Benedikt chválí iniciativu, jež má studovat základy lidské důstojnosti. „Množení práv“ představuje riziko, že dojde k „zničení samotné myšlenky práva“, uvedl emeritní papež Benedikt XVI. v dopise, který zveřejnil Svatý stolec. Poselství emeritního papeže bylo přečteno ve stejný den s poselstvím papeže Františka při zahájení mezinárodního sympozia o „Základních právech a konfliktech práv“, kterou pořádala Nadace Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.

„Zdálo se mi důležité zabývat se přímo problémem ,množení práv’ a rizika ,zničení myšlenky práva’,“ napsal německý papež v dopise adresovaném předsedovi nadace, P. Federicu Lombardimu.

Tato otázka si podle jeho názoru zaslouží „hlubokou a systematickou reflexi, která by měla na tomto sympoziu proběhnout, jak naznačuje jeho program“.
Podle předchůdce papeže Františka tento problém zůstává „relevantní a zásadní“ kvůli „ochraně samotných základů, aby lidská rodina dokázala společně žít“.

Téhož dne, kdy byl přečten Benediktův dopis, novinové titulky oznámily, že „orgán OSN hodlá prohlásit potrat a asistovanou sebevraždu za ,lidské právo’“.

Argentinský papež ve svém dopise vyjádřil svou touhu, aby „sympozium, které má vysokou akademickou úroveň, odvážně a silně přispělo k objasnění zásadního problému ochrany důstojnosti lidské osoby a jejího integrálního rozvoje“.

Vatikánská Nadace Josepha Ratzingera - Benedikta XVI. byla založena v roce 2010 samotným papežem Benediktem XVI. (2005-2013). Cílem této organizace je podporovat studium myšlenek Josepha Ratzingera. Organizuje konference a odměňuje badatele za kvalitu jejich vědeckého výzkumu.

Vedle Ratzingerovy ceny uděluje každoročně 10 stipendií, která v roce 2015 měla celkovou hodnotu 120 000 eur.
02. 01. 2019, Aleteia
rcmonitor.cz/vatikan/7758-Emeritni-p…
bolševik
Učedníci, kteří nejsou podle mého evangelia, dají si pod vlivem nepřítele mnoho práce, aby vytvořili mši, která bude obsahovat slova, jež mé oči nesnášejí.

Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby Satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí, bude vymazána každá vzpomínka na pravou víru, zmizí mnoho svatých chrámů, bude zničen můj obraz a …Více
Učedníci, kteří nejsou podle mého evangelia, dají si pod vlivem nepřítele mnoho práce, aby vytvořili mši, která bude obsahovat slova, jež mé oči nesnášejí.

Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby Satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí, bude vymazána každá vzpomínka na pravou víru, zmizí mnoho svatých chrámů, bude zničen můj obraz a můj Kříž. Jeho království nebude mít dlouhé trvání, ale dosáhne svého úplného triumfu a dospěje k tomu nenávistným způsobem jednání.

(…) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (…) vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo a bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení.

Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší tolik vytrpěl, pro všechny duše, a nyní vidím, že více než polovina je zatracena. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebyla k utišení.

Toto nové náboženství zachvacuje všechny a všude se šíří. Pro velkou část mého lidu se stane prestižní záležitostí. Dětem se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry církve. Všechna mládež bude zkažena. Ztratím mnoho kněží, ti věrnější raději zemřou, než aby přijali toto hanebné náboženství.
Samson1
exkomunikovaný kněz v Polsku, hodně luvil proti zednářům. www.youtube.com/watch
bolševik
Ládíku, umíš číst?
Libor Halik se to líbí.
Libor Halik
„Množení práv“ představuje riziko, že dojde k „zničení samotné myšlenky práva“, uvedl emeritní papež Benedikt XVI. v dopise, který zveřejnil Svatý stolec. Téhož dne, kdy byl přečten Benediktův dopis, novinové titulky oznámily, že „orgán OSN hodlá prohlásit potrat a asistovanou sebevraždu za ,lidské právo’“.