Clicks61
nl.news

Groot-Brittannië: Asiel geweigerd omdat het christendom vol is van "wraak", "vernietiging", "geweld".

Een Iraanse onderdaan die zich bekeerde tot het christendom vroeg in 2016 asiel aan in Groot-Brittannië en vertelde de immigratiedienst dat hij zich had bekeerd tot het christendom nadat hij had ontdekt dat het een "vreedzaam" geloof was.

Het bureau weigerde zijn aanvraag en verklaarde dat passages in de Bijbel "inconsistent" waren met zijn claim, zo bericht Independent.co.uk (20 maart).

In de weigeringsbrief staat dat de Apocalyps, het laatste boek van de Bijbel, [naar verluidt] "gevuld is met beelden van wraak, vernietiging, dood en geweld", waarbij zes fragmenten worden aangehaald.

Het bureau concludeert dat "deze voorbeelden niet stroken met uw bewering dat u zich tot het christendom bekeert nadat u ontdekt hebt dat het een 'vreedzame' religie is, in tegenstelling tot de islam die geweld, woede en wraak bevat".

Het bureau vermijdt het citeren van "gewelddadige" passages uit het Oude Testament [vermoedelijk] omdat dit zou hebben geleid tot beschuldigingen van "antisemitisme".

Afbeelding: @nathestevens, Twitter, #newsYrvldjabvw