Clicks51
vi.news

Giám mục người Đức muốn "ban phước" cho Gian dâm Đồng tính

Osnabrück Giám mục Franz-Josef Bode, Đức, đã gia hạn yêu cầu của mình nhằm giới thiệu việc "ban phước lành" cho các cặp đồng tính luyến ái. Bode là phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục Đức.

Ông nói với Katholisch.de (ngày 16 tháng 1), rằng "chúng ta cần" một nghi thức công nhận "việc con người ở bên nhau". Với công thức này, Bode mô tả sự gian dâm đồng tính dai dẳng là "có trách nhiệm" và "chung thủy trong tình yêu".

Thánh Kinh mô tả tội gian dâm đồng tính luyến ái là một tội lỗi khóc đáng than khóc với trời xanh.

Hình ảnh: Franz-Josef Bode, © bph, #newsPhgfattqlo