Clicks23
lt.news

Eretikas Popiežius: Vyskupas Šnaideris ir Kardinolas Burke vienas kitam prieštarauja

Kovo 20-osios esėje Vyskupas Atanazijus Šnaideris teigė, jog neįmanoma atsikratyti eretiško popo ir toks Romos Vyskupas automatiškai nepraranda savo posto.

Ši pozicija prieštarauja Kardinolui Raymondui Burkei, kuris interviu su tinklalapiu CatholicWorldReport.com metu pareiškė (gruodžio 19, 2016): „Jeigu Popiežius formaliai pripažintų erezijas, tuomet jis nustotų, pagal įstatymą, būtų Popiežiumi. Tai automatiškai.“

Kardinolo Burkės pozicija suteiktų dvasininkams galimybę perimti Bažnyčios valdymą į savo rankas ir atsisakyti eretiškojo popo bei šiam nebepaklusti, pavyzdžiui, lygiai taip pasielgė Arkivyskupas Marcelis Lefebvre - Šv. Pijaus X brolijos įkūrėjas.

#newsQrixwsnczg