Clicks1.1K
ľubica
52

45 statočných! - konečne!!! DEO GRATIAS!!!

Tvrdá kritika Amoris laetitia

12.7.2016

Skupina 45 teologů, filozofů a pastýřů duší různých národností odevzdala v minulých dnech kardinálu Sodanovi ostrou kritiku exhortace Amoris laetitia. V nejbližších dnech bude tento dokument rozeslán v různých jazycích 218 kardinálům a také patriarchům východních církví se žádostí, aby intervenovali u papeže Františka. Bludné pasáže exhortace je nutno opravit. Zprávu rozšířil Edward Pentin.

Exhortace obsahuje podle signatářů sérii tvrzení, která je možno chápat a vykládat ve smyslu, jenž je v rozporu s vírou a morálkou katolické církve. K výzvě je připojen seznam cenzur, které je možno aplikovat na papežův dokument a které specifikují charakter a stupeň mylných výroků, které je možno připisovat AL.

Mezi 45 signatáři jsou katoličtí preláti, vědci, profesoři, autoři a kněží z různých papežských univerzit, seminářů, teologických institutů, řeholních řádů a diecézí z celého světa. Žádají kolegium kardinálů, kteří jsou oficiálními poradci papeže, aby se obrátili na Svatého otce se žádostí, aby odstraniltvrzení, označená v seznamu jako mylná a definitivně a s konečnou platností a autoritou potvrdil, že AL nevyžaduje, aby některým z nich přikládala víra nebo byla pokládána za pokud možno správná.

Neobviňujeme papeže z hereze
, řekl mluvčí autorů, ale trváme na tom, že četné soudy v AL mohou být interpretovány jako heretické na základě prosté četby tohoto textu. Další tvrzení spadají pod jiné přesné teologické cenzury, jako „pohoršující“, „mylné vzhledem k víře“ a „dvojznačné“.(cenzury viz)

Autoři se odvolávají na kánon 201 KCP § 3, podle kterého křesťané mají někdy dokonce povinnost podle svých znalostí a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve.

Dokument má 13 stran a cituje 19 pasáží z exhortace , které jsou v rozporu s katolickou naukou. K tato nauka zahrnuje oblasti: reálnou možnost s pomocí Boží milosti zachovávat všechna přikázání; skutečnost, že některé druhy skutků jsou hříšné za všech okolností; manželskou autoritu; nadřazenost zasvěceného panenství nad manželským životem; legitimitu nejvyššího trestu za vymezených okolností. Dokument také dokládá, že exhortace podkopává nauku církve, podle které rozvedení a sezdaní katolíci, kteří se nesnaží žít ve zdrženlivosti, nemohou přistupovat k svátostem, dokud setrvávají v tomto stavu.

Je naší nadějí, že požadavek definitivního odsouzení těchto bludů může pomoci odstranit zmatek, který AL již vyvolala mezi pastýři a věřícími laiky. Takový zmatek může být definitivně a účinně odstraněn jedině výslovnou a autentickou katolickou naukou ze strany Petrova nástupce.

Emanuele Barbieri, Corrispondenza Romana
ľubica
One more comment from ľubica
ľubica
napomínať tých čo šíria hriech...

Nepohŕdaj proroctvami Európa
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Monika G likes this.
ľubica
Šestnáct významných ochránců života apeluje na papeže

Změňte Amoris laetitia!

Vážení, pozdě jste se probudili. Jed už je rozlitý a nikdo ho neposbírá, jen velká Boží dezinfekce. Měli jste se probudit, hned když jste slyšeli místo Laudetur Jesus Christus pohanské Buona sera!


Monika G likes this.
ľubica
Tu je link na video-petíciu: beiboot-petri.blogspot.de/…/video-petition-… 'Plea to the Pope' (engl.) v plnej dĺžke! !:www.youtube.com/watch -
Obsah: Po písomnej petícii 45 teológov, filozofov a kňazov, ktorí sa za pápeža modlia, aby odstránil z Amoris laeticia nejasnosti, omyly a dvojznačnosti sa rozhodlo 16 prolife zastupcov obrátiť na pontifexavideoposolstvom s prosbou vzniknu…More
Tu je link na video-petíciu: beiboot-petri.blogspot.de/…/video-petition-… 'Plea to the Pope' (engl.) v plnej dĺžke! !:www.youtube.com/watch -
Obsah: Po písomnej petícii 45 teológov, filozofov a kňazov, ktorí sa za pápeža modlia, aby odstránil z Amoris laeticia nejasnosti, omyly a dvojznačnosti sa rozhodlo 16 prolife zastupcov obrátiť na pontifexavideoposolstvom s prosbou vzniknute nejasnosti a chaos v AL odstrániť...ako prvý rozpráva biskup Athanasius Schneider...