Clicks453
Coburg
11

Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. februára 2019

Duchu Svätý, pomôž!
Moje milované deti!
Moja materinská láska túži po tom, aby ste si ešte viac zamilovali Ducha Svätého. Dovoľte mu, aby prežiaril vášho ducha, ktorý by neprestajne jasal v Bohu a túžil len po tom, čo je Božie a sväté a odmietal to, čo je svetské a hriešne. Modlím sa a prosím, aby Duch Boží vás obdaril silou a odvahou naprávať svoje hriešne pády a omyly, aby ste ako Božie deti, žili a konali všetko na Božiu slávu.
Modlite sa: "Duchu Svätý, pomôž nám všetko konať s Máriou, v Márii a pre Máriu, aby duch každého z nás jasal v Bohu a daj nám silu vzoprieť sa každému inému duchu, ktorý nás chce zotročiť. Amen."
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. februára 2019
Peter(skala) likes this.
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás.